Tháng 11 8, 2012 - Câu Gốc   

Ngày 11-11 | Thi-thiên 50:14-15

Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, Và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí cao; Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta. Thi-thiên 50:14-15

Nếu bạn thích bài viết này, bạn có thể bấm vào biểu tượng Facebook đầu tiên để chia sẽ cho người khác hoặc bấm Print để in.
Print Friendly

Bạn có vài lời để nói? Có thể bình luận tại đây!

Chương Trình Kinh Thánh Mỗi Ngày Cho Windows 7