Tháng 7 15, 2013 - Câu Gốc   

Ngày 16-07 | Ma-thi-ơ 28:18-20

Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ 28:18-20

Nếu bạn thích bài viết này, bạn có thể bấm vào biểu tượng Facebook đầu tiên để chia sẽ cho người khác hoặc bấm Print để in.
Print Friendly

Bạn có vài lời để nói? Có thể bình luận tại đây!

Chương Trình Kinh Thánh Mỗi Ngày Cho Windows 7